ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

H Facta non verba έχει διοργανώσει μέχρι σήμερα δύο Ελευθεριακά Φεστιβάλ Θεατρικής Έκφρασης (το 2008 και το 2009).
Τα φεστιβάλ αυτά λειτουργούν μέσα στα πλαίσια της αντεξουσίας και δέχονται άτομα και ομάδες που λειτουργούν αντιιεραρχικά-αυτοοργανωμένα-αντιεμπορευματικά-αντικαπιταλιστικά-αντιθεσμικά-αντιρατσιστατικά-αντιεθνικιστικά και χρησιμοποιούν ως μέσο έκφρασης τη θεατρική τέχνη.
Όποιοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν με την ομάδα στο facta_non_verba_2002@yahoo.gr.

ΑΦΙΣΕΣ